Privacybeleid

Wij zetten ons volledig in om de online privacy van de gebruikers van deze Website te beschermen.Op deze pagina wordt het Privacybeleid (Beleid") van 8wines.com ("Website") uiteengezet. Dit beleid verwoordt, in niet mis te verstane bewoordingen, onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, beschermen en openbaar maken van informatie verzameld van de gebruikers van deze Website tijdens hun gebruik van de Website. 

Door gebruik te maken van de diensten die op of via deze Website worden aangeboden, gaat u akkoord met de hierin opgenomen bepalingen. Indien u iets vindt dat niet akkoord is in dit beleid, is het ons oprechte verzoek het gebruik van elke functie van deze website onmiddellijk te staken.

 

EU-gegevensbescherming en GDPR  

Wij nemen gegevensbeveiliging zeer serieus en behandelen gegevens en persoonlijke informatie volgens de wet- en regelgeving van de EU. We voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Speciale opmerking voor ouders en kinderen  

Deze Website verkoopt geen producten aan minderjarigen (d.w.z. personen jonger dan 18 jaar). Als je minderjarig bent, is deze Website niet voor jou bedoeld. Als je minderjarig bent en dit beleid leest, log dan onmiddellijk uit van deze Website!

Wij verzamelen geen informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij in het bezit zijn van informatie over een minderjarige, neem dan gerust contact met ons op om dergelijke informatie uit onze administratie te laten verwijderen.

 

Verzameling en gebruik van informatie 

Persoonlijke informatie: Wij verzamelen bepaalde persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, uw naam, leeftijd, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. op verschillende tijdstippen om (i) de producten/diensten aangeboden door of via de Website te verifiëren en kennisgevingen te sturen; (ii) updates, nieuwsbrief(s) of nieuws over de Website te sturen; (iii) uw bestellingen te verwerken; (iv) met u te communiceren over uw bestelling; (v) een e-mailuitnodiging te sturen naar uw vriend die u voorstelt onze Website te bezoeken. Wij kunnen uw e-mailadres alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken voor promotionele doeleinden.  

U kunt zich echter altijd afmelden voor de mailinglijst door uw account te beheren. Eenmaal afgemeld, zullen wij u geen marketingmails meer sturen. Wij behouden ons echter het recht voor om belangrijke niet-promotionele communicatie via e-mail te sturen, zelfs als u zich heeft afgemeld voor onze mailinglijst.

Wij verkopen, verhuren of exploiteren op geen enkele andere wijze uw persoonlijke informatie die door onze servers wordt verzameld.

Niet-persoonlijke informatie: Wij houden ook bepaalde niet-persoonlijke informatie van de gebruikers bij, zoals IP-adres, geaggregeerde gebruikersgegevens, browsertype van gebruikers en bezoekers van deze site. Deze informatie is nuttig voor (a) effectief beheer van de site; (b) verbetering van de door de website aangeboden diensten; (c) het aantrekken van adverteerders op de website; en (d) voor interne onderzoeksdoeleinden.

Wij kunnen, in samenwerking met onze eigen partners of een derde sponsor/promotor, een promotie, sweepstake of wedstrijd op de Website organiseren. De gebruikers kan worden gevraagd bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken om deel te nemen aan de promotie, sweepstake of wedstrijd. Indien een derde sponsor/promotor betrokken is bij het proces, kan de aldus verzamelde persoonlijke informatie worden gedeeld met of overgedragen aan deze sponsor/promotor. De gebruikers worden vóór deelname aan de actie, loterij of prijsvraag geïnformeerd over de beleidsverklaring die voor die transactie geldt.

Bewaren van informatie

Wij kunnen de door onze servers verzamelde informatie zo lang bewaren als onze wettelijke en administratieve verplichtingen vereisen. Wij bewaren en gebruiken dergelijke informatie voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Gegevensbeveiliging 

Wij hebben de toegang tot de wachtwoordopslagruimte beperkt tot alleen die medewerkers die toegang nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie, zoals onze klantenservice en technisch personeel.

Wij verzekeren u dat wij, voor zover menselijkerwijs mogelijk, niet zullen toestaan dat de veiligheid van uw gegevens in gevaar wordt gebracht. Wij kunnen echter geen waterdichte garantie geven over ongeoorloofde toegang, hardware- of softwarestoringen en andere factoren die de veiligheid van uw bij ons opgeslagen informatie op enig moment in gevaar kunnen brengen.

 

Cookies - Algemene informatie

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons belang om onze aanbiedingen te optimaliseren is te beschouwen als legitiem in de zin van voornoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze aanbiedingen gebruikt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde cookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd met uw klantenaccount. Als u ons aanbod op een later tijdstip opnieuw gebruikt, herkent de cookie automatisch dat u al op onze website bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gedaan, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Verder gebruiken wij ook cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die gedurende een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze worden automatisch gewist nadat u onze website heeft verlaten.

Als u al een klantenaccount hebt en ingelogd bent, wordt de in de cookies opgeslagen informatie aan uw klantenaccount toegewezen.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Wij wijzen erop dat in dat geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Wij wijzen erop dat in dat geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt. Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze aanbiedingen statistisch te registreren en te evalueren om ze voor u te optimaliseren, alsook om specifiek op u afgestemde informatie te tonen. Dankzij deze cookies kunnen wij bij een volgend bezoek automatisch herkennen dat u al eerder op onze site bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. U kunt hiervoor ook de verzamelde opt-out optie van het Network Advertising Initiative gebruiken. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet over alle functies van onze aanbiedingen kunt beschikken. De opslagperiode van cookies hangt af van hun doel en is niet voor iedereen gelijk.

Kortom, wij gebruiken cookies ook om het gebruik van de site voor u en voor ons beter te maken.

 

Links van derden

Deze Website kan links van derden bevatten via advertenties. Alle transacties met dergelijke derden zijn onderworpen aan het privacybeleid en andere voorwaarden die door die site worden uiteengezet. Wij zijn niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit transacties van gebruikers met derden die via deze Website toegankelijk zijn.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Na een bestelling wordt de Trusted Shops Trustbadge in deze webpagina geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustbadge voor kopers en de uiteindelijk verzamelde beoordelingen, alsmede het Trusted Shops productaanbod weer te geven.

De afweging van de verschillende belangen dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Telkens wanneer een Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het opvragen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende aanbieder bevat (toegangsgegevens), en dat de opvraag documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en zeven dagen na uw bezoek aan de pagina automatisch overschreven.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 

Persoonlijke gegevens bewerken 

De leden kunnen te allen tijde inloggen op hun account en alle persoonlijke informatie die ze willen verwijderen/wijzigen/toevoegen.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Behoudens de bovenstaande bepalingen wordt geen persoonlijke informatie bekendgemaakt aan wie dan ook, behalve - om –

  • om te reageren op juridische processen of te voldoen aan de wet; of
  • om onze Gebruiksovereenkomst af te dwingen; of
  • om onze rechten te beschermen; of
  • om de veiligheid van het publiek en de gebruikers/leden van deze Website te beschermen; of
  • aan een rechtsopvolger die rechten op die informatie verwerft als gevolg van de mogelijke verkoop van deze Website, of vrijwel al haar activa, aan die rechtsopvolger.

 

Updates en wijzigingen  

Deze Website kan periodiek wijzigingen en aanpassingen ondergaan. Dienovereenkomstig is ons Privacybeleid ook onderhevig aan wijzigingen. Wij raden u daarom aan deze pagina vaak te bezoeken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het Privacybeleid.

 

Uw rechten

U heeft niet alleen recht op lichamelijke integriteit, maar ook op bescherming van uw persoonlijkheid:

Overzicht

Naast het recht om bezwaar te maken tegen de toestemming die u ons hebt gegeven, hebt u de volgende verdere rechten als aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:

Recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens conform Art. 15 DSGVO,

in gevallen van doorgifte overeenkomstig Art. 46, 47 of 49 Para.1 No.2 DSGVO, het recht op informatie of verwijzing naar de passende of adequate waarborgen en hoe u een kopie ervan kunt verkrijgen of waar ze beschikbaar zijn,

Uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig Art. 15 DSGVO,

het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen overeenkomstig Art. 16 GDPR,

het recht om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen overeenkomstig Art. 17 DSGVO,

het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken conform Art. 18 DSGVO,

recht op gegevensportabiliteit volgens Art. 20 DSGVO.

 

Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van Art. 21 (1) DSGVO kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt op gronden die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. In tegenstelling tot het specifieke recht van bezwaar gericht op gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij onder de GDPR alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar uit te voeren als u ons daarvoor redenen van doorslaggevend belang aanvoert (bijv. een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid). Bovendien hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn.

 

Gegevensbeveiliging

Wij hanteren de hoogste normen van informatiebeveiliging voor onze infrastructuur en de verwerking van uw gegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld beschermende mechanismen voor computers, zoals firewalls en gegevensversleuteling. Voor onze gebouwen en gegevens gelden fysieke toegangscontroles. De toegang tot de persoonlijke gegevens van onze klanten is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben om hun werk te doen.

Ook wordt alle informatie die u persoonlijk verstrekt, inclusief uw betalingsinformatie, verzonden met behulp van de algemeen gebruikte en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de s voor http (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje in het onderste gedeelte van de browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen, regelmatig aangepast aan het betreffende risico en indien nodig verbeterd.

 

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het volgende adres: 8wines S.R.O, Radlická 112/22, Smichov, 150 00 Praha 5, Tsjechië.

 

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van dit beleid nog verduidelijking en/of informatie nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op via het volgende adres – 

 

8wines S.R.O

Radlická 112/22, Smichov

15000 Praha 5, Tsjechië

Tel. +420 702 073 155

E-mail: [email protected]