Retourzendingen, terugbetalingen en annuleringen

Retourzendingen en terugbetalingen

Beschadigde of defecte wijnen die door de koper worden ontvangen, kunnen volledig worden geretourneerd 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wij bieden u de mogelijkheid tot terugbetaling of omruiling (indien beschikbaar) van de wijn, mits het gebrekkige product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract heeft meegedeeld, aan ons wordt teruggezonden in dezelfde staat als waarin de koper het oorspronkelijk heeft ontvangen.Het teruggezonden product moet worden verzonden in de originele doos waarin u uw bestelling heeft ontvangen.

De terugbetalingen voor geannuleerde bestellingen worden verwerkt binnen 30 dagen na ontvangst van het defecte product. Terugbetaling of omruiling van wijn is afhankelijk van de controle van het geretourneerde product.

Het bovenstaande retour- en annuleringsbeleid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Annulering

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u contact opnemen met contact 8Wines Helpdesk van uw beslissing om te annuleren. Vermeld in de annuleringsmededeling duidelijk uw naam, ordernummer en aankoopdatum. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Als u dit contract binnen 14 dagen herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons meedeelt dat u de overeenkomst herroept. De termijn is verstreken als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.